Bistandsadvokatlisten: Finn din bistandsadvokat

Advokater som tar på seg oppdrag som bistandsadvokat. Finn en bistandsadvokat i nærheten av deg!

Advokat Eirik Teigstad

Advokat Eirik Teigstad

Advokat Eirik Teigstad arbeider som bistandsadvokat for voldsutsatte over hele landet, med hovedvekt på Oslo og det sentrale Østlandet. Han er advokat og daglig leder i Advokatfirmaet Teigstad AS, som er et advokatfirma som spesialiserer seg på å bistå voldsutsatte og følgelig har fokus på rettsområdene personskadeerstatning og strafferett.

Teigstad bistår for det meste klienter som er utsatt for seksuelle overgrep, familievold, ran eller grov vold.

Han samarbeider med Landsforeningen for voldsofre.

 • Advokatfirma: Advokatfirmaet Teigstad AS
 • Adresse: Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo
 • Mobil: 932 83 220
 • E-Post: teigstad@advokat-teigstad.no
 • Nettside: www.advokat-teigstad.no

Advokat Marit Eggen

Advokat Marit Eggen

Advokat Marit Eggen tilbyr advokatbistand på Lillehammer og har mange års erfaring som bistandsadvokat og med saker om voldsoffererstatning. Oppnevnt som fast bistandsadvokat for Sør-Gudbrandsdal tingrett og Nord-Gudbrandsdal tingrett.

 • Advokatfirma: Eggen & CO
 • Adresse: Storgata 50, 2609 Lillehammer, postboks 281, 2602 Lillehammer
 • Telefon: 61270420
 • Faks: 61270421
 • E-Post: marit.eggen@eggenco.no
 • Nettside: www.eggenco.no

Advokat Hilde Cecilie Meyer

Advokat Hilde Cecilie Meyer

Hilde Cecilie Meyer tilbyr advokathjelp i Bergen, og har lang erfaring som bistandsadvokat, og gjør sitt ytterste for å ivareta fornærmedes interesser. Gjennom sin erfaring har hun fått god kjennskap til den vanskelige situasjonen mange ofre kan være i og hva som er nødvendig bistand i den enkelte sak. Hun påtar seg oppdrag etter direkte henvendelse fra fornærmede, og i en rekke saker også etter henvendelser fra retten og politiet.

 • Advokatfirma: RettAdvokat ANS
 • Adresse: Vaskerelven 35, 5014 Bergen
 • Mobil: 95781400
 • Telefon: 55321300
 • Faks: 55321301
 • E-Post: hcm@rettadvokat.no
 • Nettside: www.rettadvokat.no

Advokat Brit Kjelleberg

Advokat Brit Kjelleberg

Fast oppnevnt bistandsadvokat ved Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett.

Har mange års erfaring med hovedvekt på strafferett, både som bistandsadvokat og forsvarer, og kjenner således saksgangen i denne type saker svært godt fra flere sider.

I tillegg til ovennevnte arbeider jeg hovedsakelig med barnefordeling- og barnevernsaker, men vårt firma vil kunne bistå våre klienter med de fleste saker.

Ta kontakt for en uforpliktende vurdering av din sak.

 • Advokatfirma: Aurlien Vordahl & Co Advokatfirma AS
 • Adresse: Kristian Augusts gate 12, 0164 Oslo
 • Mobil: 95949493
 • Telefon: 21095995
 • Faks: 21095996
 • E-Post: bk@avco.no
 • Nettside: www.avco.no

Advokat Håkon Brækhus

Advokat Håkon Brækhus

Mange års erfaring som aktør i rettsvesenet. Har tidligere jobbet i politiet og i domstolene og har omfattende erfaring med straffesaker, herunder som bistandsadvokat. Håkon Brækhus er fast medlem i Advokatforeningens utvalg for bistandsadvokater.

 • Advokatfirma: Advokatfirmaet Brækhus
 • Adresse: Arbins gate 7, 0253 Oslo
 • Mobil: 48 30 50 02
 • Telefon: 22 44 09 10
 • Faks: 22 44 09 00
 • E-Post: hbr@advokatbraekhus.no
 • Nettside: www.advokatbraekhus.no

Advokat Arild Almklov

Advokat Arild Almklov

Strafferett

Arbeider som advokat i Tønsberg. Et av mine spesialområder er bistand i straffesaker. Jeg har lang erfaring i å bistå i straffesaker både på etterforskningsstadiet og i forbindelse med rettssaker.

En har krav på offentlig betalt forsvarer i de aller fleste straffesaker. Unntakene er saker som gjelder forelegg som du ikke vil vedta, saker som kun gjelder kjøring i påvirket tilstand eller hastighetsovertredelser, eller i tilståelsessaker der det ikke er spørsmål om fengsel i mer enn 6 måneder. Uansett har du krav på offentlig betalt forsvarer i saker det foreligger ”særlige grunner”. Dette kan være at du er svært ung, har språkproblemer, psykiske problemer eller at saken er svært komplisert.

En forsvarer skal være den siktedes eller tiltaltes talerør og rådgiver. Forsvareren skal være tilgjengelig og sørge for at du som siktet eller tiltalt hele tiden blir ivaretatt og oppdatert på utviklingen i saken. Spesielt er dette viktig i saker der du er varetektsfengslet. Jeg tar denne oppgaven svært alvorlig og vil garantere deg god oppfølgning!

Erstatningsrett

Et annet spesialområde er erstatningsrett. Jeg har arbeidet innenfor området i flere år både som konsulent i et forsikringsselskap, rådgiver for Erstatningsnemnda for voldsofre og til slutt som advokat.

Min kjernekompetanse ligger i å forstå hvilken situasjon du befinner deg i etter å ha blitt utsatt for en skade. Hovedmålsetningen i enhver erstatningssak er at du som skadelidt skal komme ut av det uten et økonomisk tap.

Dersom du er blitt utsatt for en trafikkulykke, arbeidsulykke eller er kommet til skade på annen måte, ta kontakt for en uforpliktende vurdering av din sak. Du vil i de aller fleste tilfeller ha krav på advokatbistand som enten helt eller delvis dekkes av rettshjelpsordningen eller forsikring.

Oppgaven til en advokat i erstatningssaker er å finne løsninger og kjenne til dine rettigheter som skadelidt. Dette er en oppgave jeg har god erfaring med og jeg vil garantere deg god bistand.

 • Advokatfirma: Advokatfelleskapet Thomassen
 • Adresse: Møllegata 8, 3111 Tønsberg
 • Mobil: 97717634
 • Telefon: 33367355
 • Faks: 33806428
 • E-Post: Almklov@me.com
 • Nettside: Rettshjelpsadvokaten.no

Advokat Alexander Dunsby

Advokat Alexander Dunsby

Mange års erfaring med behandling av personskadesaker.

Spesialisering:

– Bistandsadvokat

– Voldsoffererstatning

– Beregning av erstatningskrav

 • Advokatfirma: Advokatfirmaet advokat.no AS
 • Adresse: Rådhusgaten 4, 3126 Tønsberg
 • Mobil: 932 22 953
 • Faks: 33 33 16 12
 • E-Post: dunsby@advokat.no
 • Nettside: www.advokat.no

Advokat Lene Wallem

Advokat Lene Wallem

Arbeider som bistandsadvokat i Oslo, og har bred erfaring som bistandsadvokat, og arbeider primært med saker vedr.
erstatning etter personskade, bl.a.
voldsoffererstatning fra staten
erstatningssak mot skadevolder
yrkesskade/yrkessykdom
bilskade
pasientskade
rettferdsvederlag fra staten

Øvrige fagområder:
– barnesaker (barnefordeling/barnevern
– skifte/økonomisk oppgjør etter
samlivsbrudd

 • Advokatfirma: Advokatfirmaet advokat.no AS
 • Adresse: Pb 8913 Youngstorget, 0028 Oslo (Torggt. 10, Oslo sentrum)
 • Mobil: 93269811
 • Faks: 22828445
 • E-Post: wallem@advokat.no

Advokat Andreas Møller

Advokat Andreas Møller

– Partner og leder for prosedyreavdelingen hos advokatfirmaet advokat.no AS.

– Opptrer jevnlig for domstolene

– Fagfelt:
Bistandsadvokat
Fast eiendom
Arbeidsrett
Familierett
m.m.

 • Advokatfirma: Advokatfirmaet advokat.no AS
 • Adresse: Postboks 8913 Youngstorget
 • Mobil: 92 07 75 70
 • Telefon:
 • Faks:
 • E-Post: moeller@advokat.no
 • Nettside: http://www.advokat.no/

Advokat Randi Munkeby

Advokat Randi Munkeby

Lang erfaring innen bistandsadvokat, voldsoffererstatning, personskade.

 • Advokatfirma: Advokatfirmaet Advokat.no AS
 • Adresse: Rådhusgt 4, 3126 Tønsberg
 • Mobil: 91665055
 • E-Post: Randi.Munkeby@advokat.no
 • Nettside: http://www.advokat.no/