Bistandsadvokatlisten: Finn din bistandsadvokat

Advokater som tar på seg oppdrag som bistandsadvokat. Finn en bistandsadvokat i nærheten av deg!

1 Innledning

Det er et kjent problem, ikke minst i saker om familievold og kvinnemishandling, at gjerningsmannen ofte vender tilbake til sitt offer. Igjen og igjen utsettes offeret for nye overgrep i form av vold, trusler eller trakassering. Det er en stor belastning å måtte leve i konstant frykt. Offerutvalget har derfor gått inn for å utvide adgangen til, på visse vilkår, å ilegge en person forbud mot å oppsøke en annen person, i korthet omtalt som « besøksforbud ».