Bistandsadvokatlisten: Finn din bistandsadvokat

Advokater som tar på seg oppdrag som bistandsadvokat. Finn en bistandsadvokat i nærheten av deg!

2.3 Høringsinstansenes syn

De høringsinstanser som har uttalt seg om dette (Barne- og familiedepartementet, Likestillingsombudet, Haugesund og Romerike politikammer og Krisesenteret i Bergen) støtter utvalgets syn om at besøksforbud som tilleggsstraff bør brukes i økende grad. Romerike politikammer foreslår også at § 33 utvides med en videre adgang til besøksforbud, idet også plagsom og skremmende opptreden kan føles som en alvorlig trussel for den det gjelder.