Bistandsadvokatlisten: Finn din bistandsadvokat

Advokater som tar på seg oppdrag som bistandsadvokat. Finn en bistandsadvokat i nærheten av deg!

2 Merknader til endringene i domstolloven

Til domstolloven § 126 første ledd:
, lov-1915-08-13-5-§126 (Dl)

Det vises til kapittel VI punkt 3.
Til domstolloven § 131 femte ledd
, lov-1915-08-13-5-§131 (Dl)

Det vises til kapittel VI punkt 3.