Bistandsadvokatlisten: Finn din bistandsadvokat

Advokater som tar på seg oppdrag som bistandsadvokat. Finn en bistandsadvokat i nærheten av deg!

3.2 Fornærmedes forklaring

§ 8-10 fjerde ledd er utvidet slik at hovedregelen er at alle fornærmede som ønsker det, har adgang til å la en person de har tiltro til, være til stede ved politiets avhør av fornærmede. For å sikre at regelen blir en realitet, bestemmer nytt femte ledd at fornærmede skal gjøres kjent med sin rett.