Bistandsadvokatlisten: Finn din bistandsadvokat

Advokater som tar på seg oppdrag som bistandsadvokat. Finn en bistandsadvokat i nærheten av deg!

3.3 Beslaglagte gjenstander

I § 9-5 er det fastsatt at påtalemyndigheten straks skal oppheve beslag i gjenstander som er fravendt noen ved en straffbar handling, hvis beviset kan kan sikres på annen måte.