Bistandsadvokatlisten: Finn din bistandsadvokat

Advokater som tar på seg oppdrag som bistandsadvokat. Finn en bistandsadvokat i nærheten av deg!

Advokat Arild Almklov

Advokat Arild Almklov

Strafferett

Arbeider som advokat i Tønsberg. Et av mine spesialområder er bistand i straffesaker. Jeg har lang erfaring i å bistå i straffesaker både på etterforskningsstadiet og i forbindelse med rettssaker.

En har krav på offentlig betalt forsvarer i de aller fleste straffesaker. Unntakene er saker som gjelder forelegg som du ikke vil vedta, saker som kun gjelder kjøring i påvirket tilstand eller hastighetsovertredelser, eller i tilståelsessaker der det ikke er spørsmål om fengsel i mer enn 6 måneder. Uansett har du krav på offentlig betalt forsvarer i saker det foreligger ”særlige grunner”. Dette kan være at du er svært ung, har språkproblemer, psykiske problemer eller at saken er svært komplisert.

En forsvarer skal være den siktedes eller tiltaltes talerør og rådgiver. Forsvareren skal være tilgjengelig og sørge for at du som siktet eller tiltalt hele tiden blir ivaretatt og oppdatert på utviklingen i saken. Spesielt er dette viktig i saker der du er varetektsfengslet. Jeg tar denne oppgaven svært alvorlig og vil garantere deg god oppfølgning!

Erstatningsrett

Et annet spesialområde er erstatningsrett. Jeg har arbeidet innenfor området i flere år både som konsulent i et forsikringsselskap, rådgiver for Erstatningsnemnda for voldsofre og til slutt som advokat.

Min kjernekompetanse ligger i å forstå hvilken situasjon du befinner deg i etter å ha blitt utsatt for en skade. Hovedmålsetningen i enhver erstatningssak er at du som skadelidt skal komme ut av det uten et økonomisk tap.

Dersom du er blitt utsatt for en trafikkulykke, arbeidsulykke eller er kommet til skade på annen måte, ta kontakt for en uforpliktende vurdering av din sak. Du vil i de aller fleste tilfeller ha krav på advokatbistand som enten helt eller delvis dekkes av rettshjelpsordningen eller forsikring.

Oppgaven til en advokat i erstatningssaker er å finne løsninger og kjenne til dine rettigheter som skadelidt. Dette er en oppgave jeg har god erfaring med og jeg vil garantere deg god bistand.

  • Advokatfirma: Advokatfelleskapet Thomassen
  • Adresse: Møllegata 8, 3111 Tønsberg
  • Mobil: 97717634
  • Telefon: 33367355
  • Faks: 33806428
  • E-Post: Almklov@me.com
  • Nettside: Rettshjelpsadvokaten.no