Bistandsadvokatlisten: Finn din bistandsadvokat

Advokater som tar på seg oppdrag som bistandsadvokat. Finn en bistandsadvokat i nærheten av deg!

4.4 Styrking av offerperspektivet i politiet

Offerutvalget anbefaler at offerperspektivet bør styrkes i utdannelsen av polititjenestemenn ( NOU 1992:16 side 73). Departementet har i tråd med dette tatt initiativ overfor Politihøgskolen med siktemål å øke innsikten hos tjenestemenn slik at de kan bistå, rettlede og hjelpe kriminalitetsofre på en forståelsesfull og korrekt måte.