Bistandsadvokatlisten: Finn din bistandsadvokat

Advokater som tar på seg oppdrag som bistandsadvokat. Finn en bistandsadvokat i nærheten av deg!

4.5 Kriminalstatistikken

Departementet er enig med Offerutvalget i at kriminalstatistikken bør bygges ut slik at den kan gi mer relevante opplysninger om de persongrupper som rammes av kriminalitet (jf NOU 1992:16 side 13). Retningslinjer for den praktiske gjennomføringen av dette utarbeides av en arbeidsgruppe som er satt ned for å arbeide med retningslinjer for registrering i Strasak. Arbeidet ventes ferdig i 1994.

Les mer om advokathjelp til reklamasjon av bilkjøp.