Bistandsadvokatlisten: Finn din bistandsadvokat

Advokater som tar på seg oppdrag som bistandsadvokat. Finn en bistandsadvokat i nærheten av deg!

4.7 Voldsoffererstatning

Ved kgl res 26 november 1993 ble maksimalbeløpet for statlig erstatning til voldsofre hevet fra kr 150.000 til kr 200.000 (jf NOU 1992:16 side 64). Det økte maksimalbeløpet gjelder for ofre for straffbare handlinger som er begått etter 31 desember 1993. Voldsoffererstatning.