Bistandsadvokatlisten: Finn din bistandsadvokat

Advokater som tar på seg oppdrag som bistandsadvokat. Finn en bistandsadvokat i nærheten av deg!

Erstatningsadvokat

Hvis du er blitt påført en skade eller et varig men kan du være berettiget til erstatning. Når det gjelder personskader er det offentlige ordninger som kan forskuttere en mulig erstatning fra privatpersoner.

Du kan selvfølgelig også kreve erstatning ved kontraktsbrudd, for eksempel hvis boligen eller bilen du har kjøpt har en mangel det ikke er opplyst om.

Det kan være belastende å fremføre slik krav på egen hånd. Derfor er det advokater som har spesialisert seg på akkurat slike saker. De kalles gjerne erstatningsadvokater.

Men hva kan du egentlig kreve erstatning for, hvor mye kan du kreve og hvordan kan erstatningsadvokaten hjelpe deg?

Det skal vi se på her.

Hva kan du kreve erstatning for?

Det er en lang rekke situasjoner som kan gi grunnlag for erstatning. Et vilkår for de fleste typer erstatning er at det kan dokumenteres et økonomisk tap i forbindelse med saken: Det kan være tap av inntekt, utgifter til behandling eller noe annet.

Et unntak for at det må være et økonomisk tap er menerstatning. Dette skal være en kompensasjon for tapt livsutfoldelse forårsaket av skaden eller overgrepet.

Typiske saker om erstatning er:

Hvor mye kan du få i erstatning?

Som nevnt skal det vises til et økonomisk tap som skal kompenseres. Alle utgifter eller tap som på en eller annen måte kan relateres til skaden eller hendelsen skal være med.

Når det gjelder slike faktorer som tap av framtidig inntekt, kan det være vanskelig å gi et godt regnestykke. Det holder ikke å bare tenke på et tall. Et erstatningskrav skal begrunnes godt.

Når det gjelder erstatning for ikke-økonomisk tap, altså menerstatning, er det heller ingen fasit. Det er noen tabeller som kan gi litt veiledning, men for en stor del fastsettes den etter skjønn.

Hva kan en erstatningsadvokat hjelpe med?

Hvis du først setter i gang en prosess om å søke erstatning, er det viktig å få med alle poster det er mulig å få kompensasjon for, samt hvilke beløp det er mulig å kreve.

En erfaren advokat har innsikt i reglene og erfaring fra liknendne saker. Vedkommende kan raskt utmåle erstatningskrav som det kan være realistisk å få gjennomslag for.

I tillegg til å beregne det økonomiske tap er det juridiske vurderinger som skal gjøres angående ansvarsgrunnlag og årsakssammenheng.

Ansvarsgrunnlaget er den skadevoldende handlingen som ligger til grunn for kravet. Ansvarsgrunnlaget kan være både subjektivt, altså avhengig av skyld fra skadevolder, eller objektivt.

Kravet til årsakssammenheng er at det må påvises at det økonomiske tapet er en direkte konsekvens av den skadevoldende handlingen. Her kan det noen ganger hevdes at det kan være andre årsaker til for eksempel psykiske lidelser som har oppstått i etterkant.

Utover det rent juridiske kan erstatningsadvokaten dessuten avhjelpe deg personlig i det som kan bli en vanskelig prosess.

Hva koster en erstatningsadvokat?

Normalt vil du få en fri konsultasjon hvor du presenterer ditt tilfelle for advokaten, og får en tilbakemelding på hva du kan få hjelp til videre.

Prisen vil avhenge av det enkelte advokatfirmas satser og omfanget av arbeidet som legges ned.

Det er imidlertid flere forsikringsordninger som inkluderer rettshjelp. I noen saker er det også mulig å søke fri rettshjelp. Advokaten vil kunne hjelpe deg med å finne ut om du gjennom disse ordningene kan ha krav på å få dekket kostnadene ved å føre erstatningssaken.

Hvor finner jeg advokat erstatningsrett?

De fleste advokatfirmaer tar imot erstatningssaker.

Det kan imidlertid være en fordel å bruke en advokat som har spesialisert seg akkurat på erstatningssaker.

Disse profilerer seg gjerne også som erstatningsadvokater på sin nettside.

Et firma som har ført et stort volum av erstatningssaker med gjennomgående gode resultater er Advokat Teigland i Oslo. De tar også saker over hele landet i tillegg til hovedstaden.