Bistandsadvokatlisten: Finn din bistandsadvokat

Advokater som tar på seg oppdrag som bistandsadvokat. Finn en bistandsadvokat i nærheten av deg!

Advokat Lene Wallem

Advokat Lene Wallem

Arbeider som bistandsadvokat i Oslo, og har bred erfaring som bistandsadvokat, og arbeider primært med saker vedr.
erstatning etter personskade, bl.a.
voldsoffererstatning fra staten
erstatningssak mot skadevolder
yrkesskadeerstatning/yrkessykdom
bilskade
pasientskade
rettferdsvederlag fra staten

Øvrige fagområder:
– barnesaker (barnefordeling/barnevern
– skifte/økonomisk oppgjør etter
samlivsbrudd

  • Advokatfirma: Advokatfirmaet advokat.no AS
  • Adresse: Pb 8913 Youngstorget, 0028 Oslo (Torggt. 10, Oslo sentrum)
  • Mobil: 93269811
  • Faks: 22828445
  • E-Post: wallem@advokat.no