Bistandsadvokatlisten: Finn din bistandsadvokat

Advokater som tar på seg oppdrag som bistandsadvokat. Finn en bistandsadvokat i nærheten av deg!

Hvem har krav på bistandsadvokat?

Om en har krav på bistandsadvokat reguleres av straffeprosessloven § 107a. Etter denne har fornærmede i utgangspunktet krav på bistandsadvokat i saker som dreier seg om voldtekt eller forsøk på voldtekt,  incest andre seksuelle overgrep, ved familievold, kjønnslemlestelse, brudd på besøksforbud og tvangsekteskap. Du kan også ha krav på bistandsadvokat ved vold som potensielt kan medføre betydelig fysisk eller psykisk skade.

Etterlatte vil ha krav på bistandsadvokat dersom avdøde var under 18 og døde som følge av en straffbar handling. Bistandsadvokat for fornærmede og etterlatte kan også oppnevnes dersom særlige forhold tilsier det, selv om de ellers ikke ville ha krav på det.