Bistandsadvokatlisten: Finn din bistandsadvokat

Advokater som tar på seg oppdrag som bistandsadvokat. Finn en bistandsadvokat i nærheten av deg!

Advokat Hilde Cecilie Meyer

Advokat Hilde Cecilie Meyer

Hilde Cecilie Meyer tilbyr advokathjelp i Bergen, og har lang erfaring som bistandsadvokat, og gjør sitt ytterste for å ivareta fornærmedes interesser. Gjennom sin erfaring har hun fått god kjennskap til den vanskelige situasjonen mange ofre kan være i og hva som er nødvendig bistand i den enkelte sak. Hun påtar seg oppdrag etter direkte henvendelse fra fornærmede, og i en rekke saker også etter henvendelser fra retten og politiet.

  • Advokatfirma: RettAdvokat ANS
  • Adresse: Vaskerelven 35, 5014 Bergen
  • Mobil: 95781400
  • Telefon: 55321300
  • Faks: 55321301
  • E-Post: hcm@rettadvokat.no
  • Nettside: www.rettadvokat.no