Bistandsadvokatlisten: Finn din bistandsadvokat

Advokater som tar på seg oppdrag som bistandsadvokat. Finn en bistandsadvokat i nærheten av deg!

Advokat Eirik Teigstad

Advokat Eirik Teigstad

Advokat Eirik Teigstad arbeider som bistandsadvokat for voldsutsatte over hele landet, med hovedvekt på Oslo og det sentrale Østlandet. Han er advokat og daglig leder i Advokatfirmaet Teigstad AS, som er et advokatfirma som spesialiserer seg på å bistå voldsutsatte og følgelig har fokus på rettsområdene personskadeerstatning og strafferett.

Teigstad bistår for det meste klienter som er utsatt for seksuelle overgrep, familievold, ran eller grov vold.

Han samarbeider med Landsforeningen for voldsofre.

 • Advokatfirma: Advokatfirmaet Teigstad AS
 • Adresse: Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo
 • Mobil: 932 83 220
 • E-Post: teigstad@advokat-teigstad.no
 • Nettside: www.advokat-teigstad.no

Advokat Brit Kjelleberg

Advokat Brit Kjelleberg

Fast oppnevnt bistandsadvokat ved Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett.

Har mange års erfaring med hovedvekt på strafferett, både som bistandsadvokat og forsvarer, og kjenner således saksgangen i denne type saker svært godt fra flere sider.

I tillegg til ovennevnte arbeider jeg hovedsakelig med barnefordeling- og barnevernsaker, men vårt firma vil kunne bistå våre klienter med de fleste saker.

Ta kontakt for en uforpliktende vurdering av din sak.

 • Advokatfirma: Aurlien Vordahl & Co Advokatfirma AS
 • Adresse: Kristian Augusts gate 12, 0164 Oslo
 • Mobil: 95949493
 • Telefon: 21095995
 • Faks: 21095996
 • E-Post: bk@avco.no
 • Nettside: www.avco.no

Advokat Håkon Brækhus

Advokat Håkon Brækhus

Mange års erfaring som aktør i rettsvesenet. Har tidligere jobbet i politiet og i domstolene og har omfattende erfaring med straffesaker, herunder som bistandsadvokat. Håkon Brækhus er fast medlem i Advokatforeningens utvalg for bistandsadvokater.

 • Advokatfirma: Advokatfirmaet Brækhus
 • Adresse: Arbins gate 7, 0253 Oslo
 • Mobil: 48 30 50 02
 • Telefon: 22 44 09 10
 • Faks: 22 44 09 00
 • E-Post: hbr@advokatbraekhus.no
 • Nettside: www.advokatbraekhus.no

Advokat Lene Wallem

Advokat Lene Wallem

Arbeider som bistandsadvokat i Oslo, og har bred erfaring som bistandsadvokat, og arbeider primært med saker vedr.
erstatning etter personskade, bl.a.
voldsoffererstatning fra staten
erstatningssak mot skadevolder
yrkesskade/yrkessykdom
bilskade
pasientskade
rettferdsvederlag fra staten

Øvrige fagområder:
– barnesaker (barnefordeling/barnevern
– skifte/økonomisk oppgjør etter
samlivsbrudd

 • Advokatfirma: Advokatfirmaet advokat.no AS
 • Adresse: Pb 8913 Youngstorget, 0028 Oslo (Torggt. 10, Oslo sentrum)
 • Mobil: 93269811
 • Faks: 22828445
 • E-Post: wallem@advokat.no

Advokat Andreas Møller

Advokat Andreas Møller

– Partner og leder for prosedyreavdelingen hos advokatfirmaet Møller AS.

– Opptrer jevnlig for domstolene

– Fagfelt:
Bistandsadvokat
Mangler ved fast eiendom
Arbeidsrett
Familierett
m.m.

 • Advokatfirma: Advokatfirmaet advokat.no AS
 • Adresse: Postboks 8913 Youngstorget
 • Mobil: 92 07 75 70
 • Telefon:
 • Faks: