Bistandsadvokatlisten: Finn din bistandsadvokat

Advokater som tar på seg oppdrag som bistandsadvokat. Finn en bistandsadvokat i nærheten av deg!

Hva gjør en bistandsadvokat?

En bistandsadvokat skal ivareta fornærmedes/etterlattes interesser under etterforskning og evt. straffesak, og herunder fremme erstatningskrav på vegne av fornærmede. Fornærmede har rett til å ha med seg bistandsadvokaten under avhør og i retten. En sentral del av bistandsadvokatens arbeid er å videreformidle informasjon til klienten.

Bistandsadvokaten kan anmode politiet om å utføre ulike etterforskningsskritt under etterforskningen. Han har rett til å stille spørsmål til vitner og parter under rettessaken, samt til å fremlegge bevis for retten.

Les mer om oppgavene til en bistandsadvokat her. Dersom man allerede har fått oppnevnt en bistandsadvokat, så er det enkelt å foreta et bistandsadvokatbytte. Trykk på lenken for å lese mer om dette.