Bistandsadvokatlisten: Finn din bistandsadvokat

Advokater som tar på seg oppdrag som bistandsadvokat. Finn en bistandsadvokat i nærheten av deg!

Voldsoffererstatning

Oppreisning og erstatning til voldsofre

Hvem har krav på voldsoffererstatning?

Du kan ha krav på erstatning dersom du har blitt utsatt for fysisk eller psykisk vold, tvang eller frihetsberøvelse. Etterlatte etter avdøde kan også ha krav på erstatning. I første rekke vil du ha krav på erstatning fra gjerningsmannen. Likevel er det ofte mer praktisk å søke erstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning (KFV).

Har du behov for advokathjelp?

I voldsoffersaker får man som regel fri advokathjelp gjennom oppnevnelse av bistandsadvokat, ordningen med fri rettshjelp eller direkte fra KFV. Personskadeerstatning er et komplekst fagfelt som grenser til medisin og trygderett, og det er derfor viktig å få bistand fra en advokat som har spesiell kompetanse innenfor denne delen av erstatningsretten.