Bistandsadvokatlisten: Finn din bistandsadvokat

Advokater som tar på seg oppdrag som bistandsadvokat. Finn en bistandsadvokat i nærheten av deg!

Viktig å huske dersom du har blitt utsatt for vold

Politianmeldelse

For å få oppnevnt bistandsadvokat og erstatning fra KFV bør du politianmelde forholdet så raskt som mulig. Da blir det lettere for politiet å etterforske saken. Her er det også viktig at du krysser av på at det vil bli gjort gjeldende et erstatningskrav.

Bevis

For å sikre en best mulig etterforskning av saken, er det viktig at du sikrer eventuelle bevis. Bevis vil også være viktig i forbindelse med erstatningssaken. Aktuelle bevis kan for eksempel være at du noterer navn til vitner, og at du kommer deg raskt til legen og får journalført fysiske og psykiske plager som følge av hendelsen.

Foreldelse av erstatningskrav

Foreldelsesfristene for erstatningskrav er noe kompliserte, og avhenger av hvem man søker erstatning av. Kontoret for voldsoffererstatning har noe lempligere foreldelsesregler enn dersom du krever erstatning direkte fra gjerningsmannen. I sistnevnte tilfelle er foreldelsesfristen 3 år fra skadelidte fikk eller burde skaffet seg nødvendig kunnskap om skaden og den ansvarlige. Kontakt advokat eller send seøknad til KFV i tide.